Emmioğlu Grup

AFYON PSİKOTEKNİK KURSU

PSİKOTEKNİK BELGESİ

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğie göre sürücülerde aranan şartlardan birisi Src Belgesi ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olunmasıdır. Yani, sürücüler src belgesi ve psikoteknik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Psikoteknik belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik bir testin akabinde verilen bir belgedir. Psikolog eşliğinde girilen test sonrası psikoloğun onayladığı rapor birde hastanede Psikiyatri Doktoru tarafından onaylanmalıdır.  Psikolog raporu onayladıktan sonra 45 gün içerisinde hastaneye gidilip Psikiyatri doktoruna da belgenin onaylatılması gerekir. Belirlenen zaman içinde Onaylatılmayan Psikoteknik Raporları geçersiz sayılır.

Psikolog onayından sonra 45 gün içerisinde hastaneden son onayı almayan sürücüler , 6 ay bu teste giremez. 6 ay dolduktan sonra tekrar psikoteknik testine girip yeniden onay sürecine girmesi gerekir.

Psikoteknik belgesi alırken, sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihni özelliklerine yani; algılama, dikkat, hafıza, muhakeme ve benzeri yeteneklerine, psikomotor yetenek ve becerilerine yani; tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu ve benzeri davranışlarına, alışkanlık ve kişilik özelliklerine yani; risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol, ve benzeri davranışlarına bakılmaktadır.

KİMLER PSİKOTEKNİK ALMALIDIR?

  • Ehliyetin yasal nedenlerle geri alınması halinde, tespit edilen kural ihlallerinin sürücülük için gerekli yetenek ve becerilerin eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bir sonuca varılması amacıyla bu belge alınmaktadır. ( Aday sürücüler için Alkol, Drift yada ceza puanını doldurmaları halinde bu belgenin alınması gerekmektedir.)
  • Mesleği sürücülük olan kişilerin çalışmaya devam ettikleri sürücülük açısından uygun olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla bu belge alınmalıdır.
  • Ticari araç kullanan kişiler (iş yeri aracı / pazarlama aracı / ticari amaçla kullanılan ticari tip araç kullananlar) bu belgeyi almalıdır.

KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Psikoteknik raporu alan ticari araç sürücülerinin almış oldukları psikoteknik raporu 5 yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin dolmasının ardından raporu tekrardan almaları gerekmektedir.

afyon-psikoteknik